b0233p0354_broos_zeger reyers_pietertje van splunter
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >
Van Flexplek & Ygdrasil, 2009
Serie kunstwerken voor nieuwbouw kantoor, RIVM;
Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu, Bilthoven
Opdrachtgever: Rijksbouwmeester

Het RIVM houdt zich bezig met het bestrijden van infectieziekten, het bewaken van de veiligheid van consumenten, het verzamelen en verspreiden van kennis. Het RIVM brengt jaarlijks een groot aantal rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding.

Voor hun werk in opdracht voor het G22 gebouw van het RIVM zocht Broos inspiratie in de Edda, de belangrijkste bron van de Germaanse mythologie. Centraal in de Edda staan het ontstaan en de ondergang van de wereld en de continue overlevingsstrijd die hiermee samenhangt. Het is een verzameling bovennatuurlijke verhalen over de hang naar overwinning van ziekte, dood, honger, armoede zoals we die ook kennen in onze tastbare wereld, thema's waar ook het RIVM zich mee bezighoudt. Broos implanteerde elementen uit deze mythologische verhalen in de context van het gebouw en het RIVM als wetenschappelijk instituut. Yggdrasil, de heilige es, de wereldboom, vormt de leidraad en kapstok voor een aantal werken, die op diverse locaties binnen het gebouw zijn geplaatst. Het werk onthuld zich in tijd en ruimte aan de kijker door de zich verplaatsende werknemers, die bij tijd en wijle de gecreëerde parallelle werelden raken, doorkruisen of betreden. De tocht door het gebouw wordt zo een reis door tijd en ruimte, een flexplek met een mythische parallelwereld binnen de rationele wereld van het instituut.