broos_zeger reyers_pietertje van splunter
< 1 2 3 4 >
Anas penelope, 2008
Drijvend kerkje
Recreatieplas de Eend aan het Oortjespad, Kamerik (Woerden)
Opdrachtgever: Centrum Beeldende Kunst Utrecht

De plas aan het Oortjespad heet De Eend. Een water waar ‘s winters in grote getale de Smient (Anas penelope), ook wel ‘fluiteend’ genoemd, neerstrijkt om te overwinteren. De Smient broedt voornamelijk in Scandinavië en overwintert in grote getale in Nederland, maar mag hier – met het oog op schadebestrijding – verjaagd of geschoten worden. De Smient heeft tijdens de trek en overwintering dus een aanzienlijke kans om neergeschoten te worden.

Naast de plas stond vroeger een schuilkerk. Deze werd gebruikt door rooms-katholieken, want na de reformatie in de 16e eeuw waren hun kerken in handen gekomen van de protestanten. In Teckop stond tot halverwege de 19e eeuw zo’n schuilkerk. Katholieken uit wijde omtrek kwamen naar deze kerk, waarvan geen afbeeldingen bewaard zijn gebleven, maar aangenomen wordt dat deze Teckopse kerk gelijkenis vertoonde met de traditionele houten architectuur van kerken gebouwd in IJsland.

De drijvende kerk op de plas De Eend roept de oude schuilkerk van Teckop in herinnering, en verwijst tegelijkertijd naar de houten Scandinavische kerken op de geboortegronden van de Smient. Het kerkje biedt een symbolische schuilplaats voor onze deels ongewenste wintergast, en biedt hen een thuiskomst.